Om Oss

Materialkontroll AB har upprättat ett verksamhetssystem för kvalitet och arbetsmiljö. Detta systemet uppfyller kraven i SS-EN ISO 9001:2000 och SS-EN ISO/IEC 17025:2005. Systemet revideras årligen av SWEDAC.

Vi har en verkstad400 m2, varav 80 m2 är en strålskyddad röntgenhall. Det finns en 6 tons Travers samt våra ugnar för värmebehandling, upp till 5200x2300x2300mm.