Svetsprocedurer & Kompetenser

Vi utför procedurprovning bl.a. enligt SS-EN ISO 15614-1:2004 samt svetsarprovning enligt SS-EN 287-1:2004.

Vi är även svetsrådgivare vid olika problemställningar.