Vacuumprovning

Provning med vacuumlåda: Lämplig vid relativt stora läckage. Läcksökningsvätska läggs ut på det misstänkta området. Via en vacuumpump sugs den mesta luften ut och skapar en tryckskillnad, som kan indikeras av provningsteknikern.