Ultraljud

En metod för detektering av sprickor, bindfel och inneslutningar etc, företrädesvis i stål. Metoden bygger på reflektion av högfrekventa ljudvågor, ungefär som ekolod. Metoden används även vid tjockleksmätning.

Vi följer kraven i SS-EN 1714 Utg. 1.