Visuell kontroll

Visuell kontroll är en bra metod för att med hjälp av ögonen eller optiska mätinstrument utföra en noggrann kontroll av ett objekts beskaffenhet.