Penetrantprovning

Penetrant provning används framförallt för att påvisa defekter som ligger i ytskiktet på ett material. Det är även en bra metod för att se om en känd spricka är genomgående i ett objekt. Penetrantvätskor finns i ett flertal olika färger, där röd och flouroscerande är de vanligast förekommande.

Vi följer kraven i SS-EN 571-1.